Õpilaskodu ja õppehoone

valmimist toetab

 

 

Sepri www 175x207

simlab logo

Nordplus Junior RGB EN

 

Õppetase: EKR 4

Õppevorm: kutseõpe, sessioonõpe

Nõuded õpingute alustamiseks: keskhariduse omandanud õppur, kelle tervislik seisund võimaldab juhtida C-kategooria sõidukit ja kes omab B-kategooria juhtimisõigust.
Õppeaeg: 6 kuud (30 EAKP)

Eriala lühitutvustus:
veoautojuht tegeleb C- ja CE-kategooria sõidukite juhtimisega, tunneb kaubaveoga seonduvat seadusandlust ja dokumentatsiooni ning koorma kinnitamise põhimõtteid.
Töö eeldab tervislikku seisundit, mis lubab töötada C- ja CE-kategooria sõidukijuhina, ning suhtlemist klientide ja kaastöötajatega.

Meie pakume
kaasaegset õpikeskkonda ja autoparki (Mercedes-Benz veoautod ja bussid), korralikku õpilaskodu, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust tegeleda hobidega.

Teilt ootame 
huvi autode vastu ning soovi omandada uusi teadmisi ja oskusi.

Pärast kooli 
ootavad sind autovedusid tegevad ettevõtted nii Eestis kui Euroopas.

Õppekava

Esita avaldus siit