Õpilaskodu ja õppehoone

valmimist toetab

 

 

Sepri www 175x207

simlab logo

Nordplus Junior RGB EN

 

Õppetase: EKR 4

Õppevorm: kutseõpe, sessioonõpe

Nõuded õpingute alustamiseks: keskhariduse omandanud õppur, kelle tervislik seisund võimaldab juhtida D-kategooria sõidukit ja kes omab B-kategooria juhtimisõigust.
Õppeaeg: 6 kuud (30 EKAP)

Eriala lühitutvustus:
bussijuht tegeleb D-kategooria sõidukite juhtimisega, tunneb reisijate veoga seonduvat seadusandlust ja dokumentatsiooni. Töö eeldab suhtlemist klientide ja kaastöötajatega.

Meie pakume
kaasaegset õpikeskonda ja autoparki (Mercedes-Benz bussid), korralikku õpilaskodu, head sööki, sportimisvõimalusi ning võimalust tegeleda hobidega.

Teilt ootame
huvi autode vastu ning soovi omandada uusi teadmisi ja oskusi.

Pärast kooli
ootavad sind reisijate veoga tegelevad ettevõtted nii Eestis kui Euroopas.

Õppekava

Esita avaldus siit