Õpilaskodu ja õppehoone

valmimist toetab

 

 

Sepri www 175x207

simlab logo

Nordplus Junior RGB EN

 Nõuded õpingute alustamiseksPõhiharidus
 

Eriala lühitutvustus:

Korstnapühkija töö eesmärk on tuleohutuse, säästva kütterežiimi ja puhta elukeskkonna tagamine kütteseadmete puhastamise, hooldamise ja teabe jagamise kaudu. Korstnapühkija põhitööks on kütteseadmete hooldamine, korstende pühkimine ja remont. Töös kasutavad korstnapühkijad kaasaegseid töövahendeid ja –võtteid, kuid samas ei ole unustanud ka traditsioonilisi meetodeid.

Meie pakume:
Kvaliteetset õpet kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites, elamist moodsas õpilaskodus, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust osaleda mitmekülgsetes huviringides.

Teilt ootame:
Huvi eriala vastu, valmidust tööks kõrgustes ning kohuse- ja vastutustunnet.

Õppekava


Esita avaldus siit