Õpilaskodu ja õppehoone

valmimist toetab

 

 

Sepri www 175x207

simlab logo

Nordplus Junior RGB EN

 

Eriala lühitutvustus: See on amet, mis aitab säilitada ajaloolise kultuuriväärtusega hooneid. Restauraator on moodne meister, kes parandab ajaloolise puitehitise nii, et säilib selle ehedus ja ilu. Hea meister tunneb nii traditsioonilisi kui moodsaid ehitusvõtteid. Vana-Võidu mõis on parim õpikeskkond arhitektuuri ajaloo- ja restaureerimise saladuste tundmaõppimiseks.

Meie pakume:
Kvaliteetset õpet kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites, elamist moodsas õpilaskodus, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust osaleda mitmekülgsetes huviringides.

Teilt ootame:
Huvi eriala vastu, head käelise tegevuse oskust, kannatlikkust, täpsust ning hoolikust.

Pärast kooli:
Võimalus töötada puitehitiste restauraatorina ehituse, viimistluse ja restaureerimisega tegelevates ettevõtetes.

Esita avaldus siit