Õpilaskodu ja õppehoone

valmimist toetab

 

 

Sepri www 175x207

simlab logo

Nordplus Junior RGB EN

 

Eriala lühitutvustus: Kiviehitiste restauraatori eriala õpingud sisaldavad kiviehitiste restaureerimist, renoveerimis, konserveerimist ja hooldust. Restauraatori eriala õpilane  tunneb nende tööde ajaloolist ja tänapäevast tehnoloogiat ning materjale. Restauraatori elukutse annab tööd ajalooliste hoonete taastamisel ja ümberehitamisel lisaks annab võimaluse tegutseda tavaehituses. Vana-Võidu mõis on parim õpikeskkond arhitektuuri ajaloo- ja restaureerimise saladuste tundmaõppimiseks. 

Meie pakume:
Kvaliteetset õpet kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites, elamist moodsas õpilaskodus, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust osaleda mitmekülgsetes huviringides.

Teilt ootame:
Huvi eriala vastu, head käelise tegevuse oskust, kannatlikkust, täpsust ning hoolikust.

Pärast kooli:
Võimalus töötada kiviehitiste restauraatorina ehituse, viimistluse ja restaureerimisega tegelevates ettevõtetes.

Esita avaldus siit