Õpilaskodu ja õppehoone

valmimist toetab

 

 

Sepri www 175x207

simlab logo

Nordplus Junior RGB EN

 

Õppevorm: töökohapõhine õpe, sessioonõpe

Nõuded õpingute alustamiseks: põhiharidusega või vähemalt 22 – aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemel vastavad kompetentsid.

Eriala lühitutvustus:

ventilatsioonilukksepp paigaldab, hooldab, reguleerib, remondib ja demonteerib ehitiste ventilatsiooniseadmeid.

Ta vastutab selle eest, süsteemid on korras. Ventilatsioonilukksepp võib spetsialiseeruda keskkonnatehnikuks

 

Meie pakume:

kvaliteetset õpet kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites, elamist moodsas õpilaskodus, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust osaleda mitmekülgsetes huviringides.

 

Teilt ootame:

huvi eriala vastu, valmidust koostööks ning kohuse- ja vastutustunnet.

 

Pärast kooli:

ootab sind töö keskkonnatehnika-, ehitus- ja energiaettevõtetes ning kinnisvarahooldusfirmades.

Kuid on võimalus töötada ka eraettevõtjana.

 

Õppekava

 

Esita avaldus siit