Õpilaskodu ja õppehoone

valmimist toetab

 

 

Sepri www 175x207

simlab logo

Nordplus Junior RGB EN

 

Õppevorm: töökohapõhine

Nõuded õpingute alustamiseks: põhiharidusega või vähemalt 22 – aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemel vastavad kompetentsid

Eriala lühitutvustus:

Päikesepatareide paigaldaja  töötab oskustöölisena fotoelektriliste elektritootmissüsteemide (edaspidi FEET-süsteemid) paigaldamisega tegelevates ettevõtetes.

Töö eeldab füüsilist vastupidavust, täpseid ja koordineeritud liigutusi, tehtavale tööle vastavat tervislikku seisundit ,sh normaalset nägemist ja kuulmist ning valmisolekut töötada kõrgustes. Edukat tööd toetavad järjekindlus, emotsionaalne stabiilsus, keskendumis-, kohanemis- ja analüüsivõime.

 

Meie pakume:

kvaliteetset õpet kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites, elamist moodsas õpilaskodus, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust osaleda mitmekülgsetes huviringides.

 

Teilt ootame:

huvi eriala vastu, valmidust koostööks ning kohuse- ja vastutustunnet.

 

Pärast kooli:

ootab sind töö energia-, tööstus-, ehitus-, kinnisvarahooldus või muudes ettevõtetes.

 

Esita avaldus siit