Õpilaskodu ja õppehoone

valmimist toetab

 

 

Sepri www 175x207

simlab logo

Nordplus Junior RGB EN

 


Õppetase: EKR3

Õppevorm: sessioonõpe, töökohapõhineõpe
Nõuded õpingute alustamiseks:
Õppeaeg: 1 aastat (60 EKAP)

Eriala lühitutvustus:
IT tugiisiku õppe käigus omandatakse teadmised operatsioonisüsteemidest, arvutivõrkude ehitamisest ja seadistamisest ning erinevatest rakendustarkvaradest.
IT tugiisiku põhilised tööülesanded on lahenduste juurutamine, dokumentatsiooni koostamine, kasutajatugi, muutmiste tugi, probleemide lahendamine, teenuste osutamine ja infoturbe tagamine.

Meie pakume
kaasaegseid õppetöövahendeid, moodsat õpilaskodu, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust tegeleda hobidega. Õppijatel on võimalus kasutada tasuta Microsofti arendusvahendeid ja lisaks töökoha ja serveri operatsioonisüsteeme.

Teilt ootame
Huvi uute tehnoloogiate ja teadmiste omandamise vastu.

Pärast kooli 
Ootavad teid IT-ga tegelevad ettevõtted.

Rakenduskava

Esita avaldus siit