Õpilaskodu ja õppehoone

valmimist toetab

 

 

Sepri www 175x207

simlab logo

Nordplus Junior RGB EN

 

14. septembril toimus selle õppeaasta esimene VIKK akadeemia, kus rääkijaks oli meie kooli direktor Tarmo Loodus. Lisaks direktori jutule kõlasid kohtumisel töötajate- ja õpilasesinduse esindajate poolt maja inimeste käest kokku kogutud küsimused. Hea meel oli näha, et nii paljud meie maja inimesed tahtsid rohkem direktori kohta teada saada ning tulid kohale ja kuulasid huviga.  

VIKK akadeemia on Viljandi Kutseõppekeskuses toimuv kohtumiste sari, mille raames räägivad oma tegevusega ühiskonnas innustavaks eeskujuks olevad inimesed lugusid endast ning sündmustest, mis on nende elu põhjalikult mõjutanud ja mis muutsid neid inimesteks, kellena me neid praegu tunneme ja hindame. Igal kohtumisel on teema lähtudes kalendri tähtpäevadest või teemanädalatest. VIKK akadeemia eesmärk on rikastada kooliprogrammi nii teemade kui kõnelejatega ning muuta see loomulikuks traditsiooniks niiviisi rikastades kooliprogrammi.

Järgmine VIKK akadeemia toimub 19. oktoobril.