Õpilaskodu ja õppehoone

valmimist toetab

 

 

Sepri www 175x207

simlab logo

Nordplus Junior RGB EN

 

1. maist 2017 alustas töötukassa kvalifikatsiooni saamise toetamise teenuse osutamist töötavale inimesele.
Kvalifikatsiooni saamise toetamise teenus võimaldab hüvitada töötavale inimesele kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamisega seotud kulu – kutsetunnistus, pädevustunnistus, sertifikaat, juhtimisõigust tõendav dokument. Kvalifikatsiooni saamisega seotud kulu hüvitatakse avalduse, kuludokumentide ja kvalifikatsiooni tõendava dokumendi alusel.
Rohkem teavet vaata töötukassa portaalis https://www.tootukassa.ee/content/uus-toota-ja-opi/kvalifikatsiooni-saamise-toetamine .
Töötukassale saab esitada sellega seotud küsimusi: Natalia Ignatenko This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. või 6142835.

Kutseeksamite kohta saab täiendavate teavet: https://www.kutsekoda.ee/et/kutsesysteem/tunnistusesaamine