Õpilaskodu ja õppehoone

valmimist toetab

 

 

Sepri www 175x207

simlab logo

Nordplus Junior RGB EN

 

Viljandi Kutseõppekeskus ja KIA Auto AS sõlmisid 31. jaanuaril 2018 koostööleppe eesmärgiga parendada noorte spetsialistide koolitamise kvaliteeti, tagada selles süsteemne lähenemine, õpilaste praktiliste oskuste arendamine ja uute tehnoloogiate tutvustamine nii õppijatele kui kutseõpetajatele.

Koostöölepe annab kooli käsutusse kaasaegse tehnoloogia, mille hankimine on kulukas ning tehnika kiiret arengut silmas pidades on koolile kõigi uute seadmete hankimine oma eelarvest ka ebaotstarbekas. KIA toetas kooli nelja sõiduautoga, mis täiendatakse jooksvalt värskeimate Kia mudelitega.  Samuti antakse koolile üle mitmed tehnilised stendid, k.a mootorid ja käigukastid sõlmede ja komponentide õpetamiseks ning toorikkered keretööde õppeks. Kogu kooli kasutusse antav tehnika on kaasaegne ning toetab uute tehnoloogiate õpetamist.

Samuti pakutakse kooli tublidele õpilastele võimalust sooritada praktikat KIA Euroopa partnerite juures ning õpetajatele võimalust samas stažeerida ning osaleda tehase koolitustel väljaspool Eestit.

Kokku on lepitud ka KIA-poolsete erialaspetsialistide kaasamine õppekavade arendamisse ning külalislektoritena õppetöö rikastamisse.

Vastutasuks võimaldab Viljandi Kutseõppekeskus KIA Autol oma töötajate koolitusteks kasutada kooli ruume, õppebaase ja õpetajaid.