Õpilaskodu ja õppehoone

valmimist toetab

 

 

Sepri www 175x207

simlab logo

Nordplus Junior RGB EN

 

20. novembril kell 14.00 on K10 õppegrupi õpilane Jaanika Lembavere koos oma juhendajaga oodatud Tallinnasse Sokos hotelli stipendiaatide autasustamisele.

 

Hotelli- ja toitlustuserialade ametiväärtustamise raames otsustas EHRL-i juhatus panna välja stipendiumid, väärtuses 155 EUR õpilase kohta, EHRL-i kaasliikmete kutseõppeasutuste õpilastele, kes õpivad hotelli- või toitlustuserialadel ning vastavad statuudis toodud kriteeriumitele. 

 

Kriteeriumid olid järgmised:

 

Stipendiumi saaja on kogu õppeprogrammist vähemalt ühe aasta oma erialal õppinud.

Stipendiumi saajal on olnud hea õppeedukus (neljad-viied nii eriala kui üldainetes) kogu õppeaasta vältel.

Stipendiumi saajal on arenenud distsipliinitunne: ta ei hiline ega puudu põhjuseta ning teeb oma tööd õigeaegselt ära.

Stipendiumi saajal on arenenud omaalgatus, ta osaleb ürituste organiseerimisel, tunneb süvendatud huvi eriala vastu, loeb erialast kirjandust, käib messidel, kutsevõistlustel ja presentatsioonidel.

Stipendiumi saaja peab olema läbinud õppeplaaniga ettenähtud praktikad EHRL-i liikmeshotellis ja praktikahinnangud näitavad, et ta on omandanud teatud tööoskused ja ta suhtub oma töösse tõsiselt, lisada tuleb praktikaaruanne.

 

Meie kooli õpilastest hinnati stipendiumi vääriliseks Jaanika Lembavere.

 

Palju õnne Jaanikale ja tema õpetajatele!