Õpilaskodu ja õppehoone

valmimist toetab

 

 

Sepri www 175x207

simlab logo

Nordplus Junior RGB EN

 

14. detsembril lõppes Viljandi Kutseõppekeskuses Jüri Sammuli nimeline müürseppade kutsemeistrivõistlus "Jõulukellu 2017". Esikoha pälvisid Rakvere Ametikooli õpilased Imre-Ingmar Lehtoja ja David Skrjabin. Teisele kohale tulid Kristo Kinks ja Veiko Kook Tartu Kutsehariduskeskusest ning kolmanda koha said Mart Padar ja Nikita Jurov Tallinna Ehituskoolist.

Jõulukellu võistlusülesandena tuli noorte kutseõppuritel laduda Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva teemaline välisseinafragment, mis sisaldas kandvat seina Fibo plokist, soojustust, tuuletõket ja müüritist. Müüritise pikemal osal oli eenduv kiri „Eesti 100“. 

Teise kursuse kutseõppurid Imre-Ingmar ja David olid võidu üle väga rõõmsad, sest kõiki võistlusülesande etappe polnud nad jõudnud eelnevalt harjutada. „Pidime võistlusel töö käigus mitmeid asju proovima ning tuleb välja, et õnnestus,“ rõõmustasid esimest korda võistlustules olnud noormehed. 

Imre-Ingmar valis kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse eriala, sest nii tema vanaisa kui ka vend on ehitajad. „Julgesin selle valiku pärast põhikooli teha, sest mul oli ehituse vastu kindel huvi,“ sõnas noormees. 

Peakohtuniku ja Anmeri OÜ esindaja Priit Alase sõnul oli tänavusel Jõulukellul osalenud võistkondade tase hea, kuid samas joonistusid selgelt välja kaks tugevamat võistkonda. „Rakvere Ametikooli õppuritele tõi esikoha tehnoloogia jälgimine, kvaliteetne töö, täpsed mõõtmistulemused ja väga hea üldmulje,“ lisas Alas.

Paarisvõistluse esikuuiku igast meeskonnast pääseb järgmise aasta maikuus toimuvatele üleriigilistele kutsemeistrivõistlustele Noor Meister 2018 üks võistleja. Esikuuik on järgmine: 

1. Imre-Ingmar Lehtoja ja David Skrjabin Rakvere Ametikoolist

2. Kristo Kinks ja Veiko Kook Tartu Kutsehariduskeskusest

3. Mart Padar ja Nikita Jurov Tallinna Ehituskoolist

4. Venna Simm ja Arnold Karing Võrumaa Kutsehariduskeskusest

5. Kevin Roio ja Marek Starke Viljandi Kutseõppekeskusest

6. Kasper Kase ja Mihkel Anniko Pärnumaa Kutsehariduskeskusest

Võistluse fotogalerii: http://bit.ly/2ytf2mZ (Fotod: SA Innove)

Müürseppade kutsemeistrivõistlus Jõulukellu toimus tänavu 13. korda ning võistlusest võttis osa üheksa võistkonda Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusest, Kehtna Kutsehariduskeskusest, Kuressaare Ametikoolist, Pärnumaa Kutsehariduskeskusest, Rakvere Ametikoolist, Tallinna Ehituskoolist, Tartu Kutsehariduskeskusest, Viljandi Kutseõppekeskusest ja Võrumaa Kutsehariduskeskusest.

Müürseppade kutsemeistrivõistluse üks tulihingeline algataja oli kooli kutseõpetaja Jüri Sammul. Aastast 2008 kannab võistlus tema nime.

Võistlust korraldasid SA Innove ja Viljandi Kutseõppekeskus ning võistluse läbiviimist toetasid Euroopa Sotsiaalfond, Haridus- ja Teadusministeerium, Wienerberger AS ning Saint-Gobain Ehitustooted AS – Weber ja Isover.

SA Innove koordineerib alates 2006. aastast noorte kutsemeistrivõistlusi Eestis ning abistab koostööpartnereid võistluste korraldamisel ja teavitustöös. Sihtasutus Innove on hariduse kompetentsikeskus Eestis, mis edendab üld- ja kutsehariduse valdkonda, pakub üle-eestilise Rajaleidja võrgustiku kaudu karjääri- ja õppenõustamisteenuseid ning vahendab Euroopa Liidu toetusi. 

Maarja Vaikmaa

SA Innove kommunikatsioonispetsialist

1. maist 2017 alustas töötukassa kvalifikatsiooni saamise toetamise teenuse osutamist töötavale inimesele.
Kvalifikatsiooni saamise toetamise teenus võimaldab hüvitada töötavale inimesele kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamisega seotud kulu – kutsetunnistus, pädevustunnistus, sertifikaat, juhtimisõigust tõendav dokument. Kvalifikatsiooni saamisega seotud kulu hüvitatakse avalduse, kuludokumentide ja kvalifikatsiooni tõendava dokumendi alusel.
Rohkem teavet vaata töötukassa portaalis https://www.tootukassa.ee/content/uus-toota-ja-opi/kvalifikatsiooni-saamise-toetamine .
Töötukassale saab esitada sellega seotud küsimusi: Natalia Ignatenko This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. või 6142835.

Kutseeksamite kohta saab täiendavate teavet: https://www.kutsekoda.ee/et/kutsesysteem/tunnistusesaamine