Viljandi Kutseõppekeskuse virtuaaltuur

Oskusteaasta

iso9001

 

KUTSE ANDMINE

5.06.2017 kell 17:00 B kat algastme koolitus

16.06.2017 kell 16:30  lõppastme koolitus

26.06.2017 kell 16:30  lõppastme koolitus

Registreeru autokool.vikk.ee

vikk autokool www

Parima praktikakoha konkurss!

Eesti Tööandjate Keskliit kuulutab taas välja parima praktikakoha konkursi.  Konkursi eesmärk on tunnustada ja tõsta esile neid Eesti ettevõtteid, kes panustavad märkimisväärselt kutseõppuritele ja tudengitele praktikavõimaluste või õpipoisiõppe pakkumisse, aidates lähendada koolihariduse ja reaalse tööturu vajadusi.

Kandidaatideks sobivad kõik ettevõtted ja sihtasutused, kes on 2016. aasta jooksul viinud läbi praktikat või õpipoisiõpet. Parima praktikakoha konkursil kandidaadi ülesseadmiseks tuleb täita see ankeet hiljemalt 10. märtsiks.

Hindamiskomisjon valib välja kolm võitjat:

Parima praktikakohana tunnustame üht tööandjat, kes paistab silma süsteemse ja järjepideva lähenemisega praktika- ja/või töökohapõhise õppe kohtade pakkumisel ning panustab kvalifitseeritud tööjõu järelkasvu tähelepanuväärsel moel, kasutades praktikasüsteeme ja –mudeleid, millest teistel on võimalik õppida. 2016. aastal valiti selles kategoorias võitjaks ABB AS.

Parima regionaalse praktikakohana tunnustame üht tööandjat, kelle tegevus  praktika- ja/või töökohapõhise õppe kohtade pakkumisel edendab tähelepanuväärsel moel regionaalset koostööd kvalifitseeritud tööjõu järelkasvu koolitamisel. Eelmise aasta parim regionaalne praktikakoht oli Fortaco Estonia OÜ.

Parima väikeettevõttest praktikakohana tunnustame üht kuni 49 töötajaga tööandjat, kelle tegevus  praktika- ja/või töökohapõhise õppe kohtade pakkumisel paistab silma süsteemse ja järjepideva lähenemisega. Parimaks väikeettevõttest praktikakohaks valiti 2016. aastal Gurmeeklubi OÜ.

Tutvu lähemalt konkursi tingimustega: https://www.employers.ee/uudised/eesti-tooandjate-keskliit-otsib-taas-parimat-praktikakohta/

Konkursi korraldab Eesti Tööandjate Keskliit koostöös SA Innove ja Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Konkurssi rahastavad Eesti riik, Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti Tööandjate Keskliit.

Head kandideerimist soovides

Toomas Tamsar

ETKL juhataja

30. jaanuar kuni 3. veebruar toimuvad Vana-Võidus VIKK lahtiste uste päevad „Lenda lenda Jüri!“

Tulge ise ja võtke oma kooli üheksandikud või ka nooremad õpilased kaasa, et oma silmaga kaeda, mida ja keda me siin Vana-Võidus õpetame. Teretulnud on ka gümnaasiumi õpilased, kes soovivad pärast lõpetamist omale ametit õppida.

Koolikülastuse paremaks korraldamiseks oleme valmis teie õpilased ise kohale tooma, pakume neile ka koolilõuna ja korraldame ettevõtte külastuse.

Lisa infot saate meie huvijuhilt Marii-Heleen Hämäläinen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Lahtiste uste päeva toetab EL Sotsiaalfond horisontaalne

VIKK lahtised uksed 2017