Viljandi Kutseõppekeskuse virtuaaltuur

Oskusteaasta

iso9001

 

KUTSE ANDMINE

Registreeru autokool.vikk.ee

  • Lõppeastmekoolitus 04.12.2017 kell 16:45 Looduse tee 2, Vana-Võidu
  • B kategooria kursus 04.12.2017 kell 16:45 Looduse tee 2, Vana-Võidu

vikk autokool www

20. aprillil toimus Viljandi Kutseõppekeskuses Oskaja eelkutsevõistlus, kus osalesid Viljandi Paalalinna Kool, Suure-Jaani Kool, Võhma Kool, Kalmetu Põhikool, Saarepeedi Kool, Halliste Põhikool ja Lustivere Põhikool.

Võistlus oli mõeldud Viljandi, Järva, Jõgeva, Valga ja Tartu(maakonna) üldhariduskoolide 9. klassidele.  Eesmärk on tutvustada kutseõppeasutustes õpitavaid erialasid, tulevasi ameteid ning töömaailma. Osaleda  sai igast koolist üks 3. liikmeline võistkond pannes ennast proovile põllumajandus, toitlustuse, IT, ehitus, auto, puidu ja elektri valdkondades.

Põllumajanduse ning toitlustuse ülesandena tuli ära arvata teraviljade või köögitarvete nimed. IT tuli võrgukaablid otsastada, mida said võistlejad kodus eelnevalt harjutada. Puidus pidid võistkonnad jooniselt märkima prussile mõõdud ning sinna vastavad kruvid kinnitama. Elektris tuli hinnata lambi ökonoomsust ning ehituses panna torudest kokku kuke kujutis. Auto ülesandes tuli võistkondadel lugeda elektriskeemi ning ühendada autotuled. Raskemateks valdkondadeks kujunes sellel aastal IT ja toitlustuse, kus tulemuse said kirja ainult kaks võistkonda. Parimad tulemused saavutati aga elektri ja ehituse valdkonnas.

Oskaja eelkutsevõistluse võitjaks tuli Viljandi Paalalinna Kool 2187 punktiga. Talle järgnes Suure-Jaani Kool 2268 punktiga ning Võhma Kool 2200 punktiga.

Vaata täpsemaid võistlusetulemusi ning tutvu piltidega leheküljel www.oskaja.ee

VIKK tänab omaltpoolt kõiki Oskaja eelkutsevõistluse korraldajaid ning võistluses osalejaid!

Järgmine Oskaja eelkutsevõistlus toimub Olustvere Teenindus- ja Maamajandus koolis 2018. aasta aprillis.

Alates 15. märtsist on kõigil võimalik Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehe www.hm.ee/gala kaudu esitada tunnustamiseks parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid.

Aasta Õpetaja galal „Eestimaa õpib ja tänab“ tunnustame haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta töö on teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes.

Tunnustame piirkondlikult ja üleriigiliselt tulemuslikku tegevust, millel on märkimisväärne mõju õppurite arengule, kogukonnale ja ühiskonnale. Lisaks tõstame Aasta Õpetaja galal esile ka õppureid ja nende juhendajaid, kes esindasid möödunud õppeaastal Eestit edukalt rahvusvahelistel võistlustel. Samuti on kogu ettevõtmise eesmärgiks heade kogemuste jagamine üle Eesti.

Kandidaate on kõigil võimalik esitada kuu aja jooksul üheteistkümnes kategoorias: lasteaiaõpetaja, klassiõpetaja, põhikooliõpetaja, gümnaasiumiõpetaja, klassijuhataja, kutseõppeasutuse õpetaja, õppejõud, suunaja, õppeasutuse juht, hariduse sõber ja aasta tegu hariduses.

Pärast kandidaatide selgumist alustavad parimatest parimate valimiseks tööd esmalt maakondlikud komisjonid ja kõrghariduse komisjon, kes seejärel esitavad igas kategoorias oma ettepanekud üleriigilisele komisjonile. Üleriigilisele komisjonile esitatud õpetajate kohta ootame ka õpilaste arvamusi, mis võiksid olla kuni kaheminutilise videoklipi vormis.

Kogu ettevõtmine tipneb 7. oktoobril Pärnu kontserdimajas toimuva Aasta Õpetaja galaga, mille korraldavad Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Haridustöötajate Liit ja SA Innove ning millest sünnib ka otseülekanne televisioonis.