VIKK akadeemiline kalender 2016 – 2017

Õppeaasta kestvus:                                      29. august 2016 – 31. august 2017
                       
Õppetöö algus statsionaarses õppes:          29. august  2016 

                   II-IV kursustele kell 9.00

                   I kursusele  kell 11.00           

Õppetöö lõpp:           25. juuni 2017 või vastavalt õppekavale

Õppeperioodid:         1.p: 29.08.2016-02.10.2016

2.p: 03.10.2016-06.11.2016

3.p: 07.11.2016-11.12.2016

4.p: 12.12.2016-29.01.2017

5.p: 30.01.2017-05.03.2017

6.p: 06.03.2017-16.04.2017

7.p: 17.04.2017-21.05.2017

8.p: 22.05.2017-31.08.2017  

Vaheajad:                    Jõuluvaheaeg  23. detsember 2016 – 08. jaanuar 2017

             Kevadvaheaeg 10.-16. aprill 2017

                                   Suvevaheaeg  26.  juuni  – 31. august 2017

                                   (Vaheajad võivad õppegrupiti erineda  – täpsustused on õppetöö graafikus)

Tundide ajad:

1. tund   8.10 – 8.55
2. tund   9.05 – 9.50   
3. tund   9.50 – 10.35 
4. tund 10.45 – 11.30  
5. tund ja II, III, IV kursuse lõuna 11.40 – 12.25
5. tund ja I kursuse lõuna 12.25 – 13.10
6. tund 13.15 – 14.00
7. tund 14.05 – 14.50
8. tund 14.55 – 15.40
9. tund 15.45 – 16.30
10. tund 16.35 – 17.20
11. tund 17.30 – 18.15
12. tund 18.25 – 19.10

Kutse- ja lõpueksamid:                 6.-15. veebruar 2017 ja 01.-15. juuni 2017 (täpsed ajad on eksamite kavas)

Kooli lõpetamised:                       17. veebruar 2017 kell 14 – kokad, autotehnikud, arvutispetsialistid

                   21. juuni 2017 kell 14 – teiste erialade lõpetajad

Lastevanematele avatud uksed:    23. september 2017 kell 14.00 -17.00

Infopäevad lõpetajatele:              2. detsember 2016  ja 20. aprill 2017

Infotunnid töötajatele:        iga kuu esimesel teisipäeval, so. 04.10.16, 01.11.16, 06.12.16, 10.01.17, 07.02.17, 08.03.17, 04.04.17, 02.05.17, 06.06.17

Infopäevad tulevastele õppijatele:

 • 30. jaanuar – 03. veebruar 2017 - koolitutvustusnädal „Lenda, lenda Jüri!“

Uute õpilaste avalduste vastuvõtt:

 • Põhivastuvõtt toimub internetis alates 03.aprillist kuni 25. juunini 2017.a. Vastuvõtukomisjonide vestlused   26. – 28. juunil.
 • Lisavastuvõtt 14. – 16. augustil 2017. Vastuvõtukomisjonide vestlused 17. – 18. augustil.

Meile olulised ettevõtmised ja sündmused:

 • 29. august  – 1. koolipäev I kursusele kell 11 ja II-IV kursustele kell 9.00
 • 23. september – avatud uksed lastevanematele kell 14.00 – 17.00 (I kursus)
 • 21. september – rebaste ristimine
 • 24. september – XII hoidistemess Olustveres ja II Eesti Toidu laat

 • 01.-19. oktoober – õpilasesinduse valimised
 • 03. - 07. oktoober – ettevõtlusnädal
 • 03. - 09. oktoober – leivanädal
 • 4. oktoober – Noorte inspiratsioonipäev Sakala keskuses
 • 5. oktoober – õpetajate päeva tähistamine
 • 13. oktoober – VIKK kohtumine
 • 14. oktoober – tänupidu Liivimaa kutsekoolide õpetajatele ja töötajatele
 • 14.-21. oktoober – täiskasvanud õppija nädal TÕN
 • 20.-30. oktoober – raamatukogupäevad
 • 20.-21. oktoober – õpilasesinduse meeskonnapäevad
 • 27.-29. oktoober –  FoodFest 2016, kutsevõistlus Noorkokk 2016

 • 17. november – noortekonverents „Lahe Koolipäev“
 • 26. november – kodanikupäev, VIKK kohtumine
 • 28. november –  I advendi mõtisklus
 • 30. november – 04. detsember EuroSkills
 • 30. november – karjääri- ja infopäev veebruaris lõpetajatele
 • November –  Liivimaa kutsekoolide sügispäev (korraldab Tartu KHK)
 • November – VIKK-i MV saalijalgpallis
 • November – VIKK-i MV võrkpallis

 • 8.-9. detsember – müürseppade kutsevõistlus Jõulukellu 2016
 • 09.-11. detsember – InterLAN vol. 6
 • 12. detsember – III advendi mõtisklus
 • 15. detsember – Õpilasesinduse jõulud
 • 21. detsember – õpilaste jõulupidu
 • 22. detsember – Töötajate jõulupidu
 • 24. detsember – 08. jaanuar – jõuluvaheaeg

 • 13. jaanuar –  VIKK-i sünnipäev (96)
 • 30. jaanuar – 3. veebruar –  koolitutvustusnädal „Lenda, lenda, Jüri“
 • Jaanuar - VIKK-i MV korvpallis

 • 06.  – 15. veebruar – kutse- ja lõpueksamid
 • 17. veebruar –  lõpuaktus ja tänulõuna parimatele lõpetajatele
 • 23. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäeva (99) tähistamine koolis
 • 24. veebruar – EV 99 tähistamine Viljandis
 • Veebruar – spordipäev autodega töötajatele      
 • Veebruar –  keevitusvõistlus kõikide erialade õpilastele
 • Veebruar või Märts – spordipäev autodega õpilastele
 • Veebruar või Märts – Intellektika Tartus
 • 14. märts – emakeelepäeva tähistamine
 • Märts – Valgamaa haridusmess
 • Märts – Järvamaa haridusmess
 • Märts – kokkade kutsevõistlus „Kokakunst Kuressaares 2017“
 • Märts – VIKK-i MV suusatamises, matk

 • 20. aprill – karjääri- ja infopäevad suvistele lõpetajatele
 • 10.-16. aprill kevadvaheaeg

 • 4. - 5. mai –  Noor Meister 2017, Tallinn
 • 4. mai – parimate õppijate preemiareis Noorele Meistrile
 • 15.-18. mai – Taitaja 2017 kutsevõistlused Soomes Helsinki
 • 25.-27.mai –  kutsekoolide suvepäevad
 • 1.-4. mai – riigikaitse laager
 • Mai – parimate õppegruppide preemiareis
 • Mai – õpilasesinduse õppereis
 • Mai – VIKKi MV tänavakorvpallis
 • Mai – Autokutseõppe Liidu konkurss autotehnikute II ja III kursuse õpilastele
 • Mai – tänulõuna VIKK-i parimatele sportlastele ja parimatele huviringide õpilastele

 • 01. – 15. juuni – kutse- ja lõpueksamid
 • 21. juuni – lõpuaktus ja tänulõuna parimatele lõpetajatele
 • 25. juuni – õppetöö lõpp
 • Juuni – VIKK-i MV rannavõrkpallis
 • 26.-29. juuni - õppevõlgnevuste vastamine

 • 21. – 23. august – täiendav õppetöö, järeleksamid
 • 25. august – üldkoosolek (õppeaasta alustamine)

Preemiareisid ja tunnustamine:

 • 6 aktiivsemat õpilasesinduse liiget osalevad novembris Tallinnas noortekonverentsil Lahe Koolipäev.
 • Kuni 3 õppeaasta parimat õppegruppi õppeedukust ja õppetöös osalemist arvesse võttes igalt grupijuhendajalt põhikooli järgses õppes sõidab õppe- ja puhkereisile aprilli- või maikuus.
 • 40 parimat õpilast sõidavad õppereisile Tallinnasse Noorele Meistrile maikuus.
 • Parimad sportlased ja huviringide õpilased kutsutakse juunikuus tunnustamiseks tänulõunale.
 • Esitame juunis kandidaadid Viljandi linna kutseõppuri stipendiumitele

Akadeemilises kalendris olevate oluliste sündmuste ajakavas tehakse muudatusi vastavalt vajadusele kooli nõukogu otsusega terve õppeaasta vältel.