Viljandi Kutseõppekeskuses saab sooritada pehme mööbli valmistaja tase 4 kutseeksameid.

Pehme mööbli valmistaja kutse koosneb kolmest osakutsest: 

Pehme mööbli karkassi koostaja

Pehme mööbli alus-ja pealistusmaterjalide lõikaja ja õmbleja 

Pehme mööbli karkassi polsterdaja ja pealistaja

Pehme mööbli valmistaja kutseeksam töömaailma esindajatele tervikkutsele ning kõigile osakutsetele toimub mais 2018.

Koolilõpetajatele kutseeksami sooritamine palun koolide esindajatel kokku leppida vähemalt kolm kuud enne õppeaja lõppu, saates kirja This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pehme mööbli valmistaja kutset või osakutseid saavad taotleda kutseõppeasutuste lõpetajad, täienduskoolituse lõpetajad ja kutsealal töötavad inimesed, kellel on taotletavale kutsele vajalikud teadmised ja kompetentsid. 

 

Eksamil osalemiseks on vajalik esitada järgmised dokumendid:

  1. Koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID-kaart)
  2. vormikohane avaldus, mille blanketid on alla laaditavad samalt leheküljelt. 4.taseme kutsekvalifikatsiooni taolemise avalduse blanket.
  3. Maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta. 

Dokumendid tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne eksami toimumist. Eksam toimub vähemalt kaheksa eksaminandi registreerumisel. 

Kutseeksami tasu

Kutsekomisjon

Dokumendid

Pehme mööbli valmistaja 4 hindamisstandard

Kontaktisik: Karmen Selter  43 51 020; 43 51 035

email: arendus[at]vikk.ee