Nõunike kogu on kooli ja ühiskonda sidustav nõuandev kogu, mille ülesanne on nõustada kooli ja kooli pidajat arengu kavandamisel ning õppekasvatustöö ja majandustegevuse korraldamisel.
Nõunike kogu koosseis on määratud “Kutseõppeasutuse seaduse” § 18 lõike 2 alusel haridusministri käskkirjaga nr. 1.1-2/15/419 17.11.2015. kolmeks aastaks.

Helen Põllo - Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja, Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna juhataja; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Merit Laan - Eesti Töötukassa esindaja, Eesti Töötukassa Viljandimaa osakonna juhataja; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kaupo Kase - Viljandimaa Omavaltsuste Liidu esindaja, Viljandi valla volikogu esimees; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ants Urvak - Eesti ITL esindaja, Oracle East Central Europe Limited Eesti filiaali direktor: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ago Rehand - Eesti Ehitusettevõtjate Liidu esindaja, Viljandi Õhumeister OÜ juhatuse liige; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Margus Keerutaja - Eesti Ehitusettevõtjate Liidu esindaja, AS-i Sovek juhatuse liige; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Jaak Kivisild - Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni esindaja, Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni nõukogu liige, Transring Tartu AS-i juhatuse liige; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Taimi Hillak - Eesti Mööblitootjate Liidu esindaja, Antsla Inno AS-i tegevdirektori asetäitja ja juhatuse liige;
Marge Tirgo - Eesti Leivaliidu esindaja, AS-i Sveba-Dahlen Baltic juhataja; Hellar Mutle - Eesti Kaubandus- Tööstuskoja esindaja, AS-i Bestra Engineering juhatuse liige; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hellar Mutle - Eesti Kaubandus- Tööstuskoja esindaja, AS-i Bestra Engineering juhatuse liige; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nõunike kogu ülesanded