Õppevorm: töökohapõhine õpe


Nõuded õpingute alustamiseks: õppima võib asuda põhiharidusega isik, kes on läbinud
vestluse kooli vastuvõtukomisjonis


Eriala lühitutvustus:
õppija omandab kompetentsuse, mis võimaldab töötada oskustöölisena mööblitööstuse ja
puidutöötlemise ettevõtetes valmistades puidust ja puidupõhistest materjalidest
kvaliteedinõuetele vastavaid detaile CNC töötlemiskeskusel.


Meie pakume:
kvaliteetset õpet kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites, elamist moodsas õpilaskodus,
head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust osaleda mitmekülgsetes huviringides.


Teilt ootame:
huvi eriala vastu, valmidust koostööks ning kohuse- ja vastutustunnet.


Pärast kooli:
CNC töötlemiskeskuse operaator töötab puidu- ja mööblitööstuses. Karjääri on eriala lõpetajal
võimalik teha lihtsast töömehest kuni tootmisüksuse juhini.


Link EHIS-e õppekavale


Esita avaldus siit