Õppevorm: kutsekeskharidus, päevane õppevorm
Nõuded õpingute alustamiseks: põhiharidusega või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemel vastavad kompetentsid.
Õppeaeg: 3 aastat (180 EKAP)

Eriala lühitutvustus:
ehitaja põhilised tööülesanded on tellistest, kividest ja plokkidest seinte, kaminate, korstnate, postide, võlvide ja muude ehitusdetailide ehitamine ja remont. Töö käigus tuleb osata püstitada tellinguid ning valmistada betoon- ja raudbetoonkonstruktsioone. Lisaks kuuluvad ehitajate tegevusalasse oma töökoha ning –seadmete korrashoid. Ehitusalal on oluline koostöö ja korrektsus.

Meie pakume
kvaliteetset õpet kaasaegsetes õppetöökodades ja laborites, elamist moodsas õpilaskodus, head sööki, sportimisvõimalusi ja võimalust osaleda huviringides.

Teilt ootame
huvi eriala vastu, valmidust koostööks ning kohuse- ja vastutustunnet.

Pärast kooli 
ootavad sind kõik ehitusega tegelevad ettevõtted või töö FIE-na.

Õppekava

Rakendsukavad