Sündmus

Bituumenmaterjalidega lamekatuse katja baaskoolitus (28 akad t) 15 - 24. Okt Viljandi Kutseõppekeskus, Looduse tee 2, Vana-Võidu küla, Viljandi vald, 70108 Viljandi maakond

Kursus on osalejale TASUTA. Kursust finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ja selle tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium.
Tasuta kursuse sihtgrupiks on-
- erialase tasemehariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Tasuta koolitusel ei saa osaleda täiskasvanud, kes juba õpivad riigieelarvelisel kohal.

 

Sihtgrupp- erialase hariduseta või aegunud oskustega ehitajad (vanuses 50+), kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi bituumenrullmaterjalide katusele paigaldamisest.

 

Koolituse sisu-

Lamekatuste põhilised konstruktsioonid
• Lamekatuste liigid.
• Kandekonstruktsiooni liigitamine ja eripärad.
Bituumenipõhised lamekatuste katmise materjalid ja töövahendid
• Erinevad bituumenpõhised katusekattematerjalid (hüdroisolatsioonimaterjalid) nende kinnitusviisid. Katuseservade vormistamise variandid ja plekkmaterjalid ning nende valmistamine.
• Põletid ja nende kasutamine.
Töö- ja keskkonnaohutus bituumenpõhiste katusekattematerjalide paigaldamisel
• Tuleohutuse nõuded.
• Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded.
• Energiatõhususe nõuded. Materjalide säästlik kasutamine.
• Kvaliteedinõuded.
• EVS 920-5 „Katuseehitusreeglid. Osa 5: Lamekatused“
Läbiviigud
• Läbiviikude liigid ja paigaldamise tehnoloogiad.
Bituumenmaterjaliga katuse katmine ja läbiviikude paigaldamine ning isoleerimine. (praktil töö)
• Katuse katmine bituumenpõhise hüdroisolatsioonimaterjaliga. Paanide kokku sulatamine põleti abil. Läbiviigu paigaldamine vastavalt nõuetele. Ülespöörete vormistamine. Plekkdetailide paigaldamine.
• Praktilise töö teostamine vastavalt EVS 920-5 „Katuseehitusreeglid. Osa 5: Lamekatused“ järgi. Praktiline töö teostatakse kooli õppepolügoonil.

 

Lektor- Anti Kivistik

 

Täpsem info ja registreerumine koolitusele toimub SIIN.