Sündmus

Coach’ivad põhimõtted muutuste juhtimisel (tasuta) 02 - 23. Nov Viljandi Kutseõppekeskus. Õpilaskodu.

1. 21. sajandi juhi kompetentsid, mõtte- ja tegutsemisviisid  (6 tundi, sh 4 t praktiline töö)

Juhi kompetentsid, usalduse tugisambad

Muutustele avatud mõtte- ja tegutsemisviis

Efektiivsed suhtlemisviisid

2. Eesmärgistamine ja muutuste elluviimine  (4 tundi, sh 2 t praktiline töö)

Eesmärgi seadmine ja tulemusliku kokkuleppe sõnastamine

Kavandatud muutus vs peale surutud muutus

Muutuste elluviimise tasandid

3.    Coach’iv juhtimine  (10 tundi, sh 8 t praktiline töö)

Coach’iva juhtimise põhimõtted

Coach’ingu mudelid ja nende rakendamine

Motivatsiooni hoidmine, sh kaugtöö tingimustes

4.    Lahenduskeskne lähenemisviis (8 tundi, sh 6 t praktiline töö)

Probleemolukord ja selle äratundmine

Lahendusteni jõudmise sammudSihtgrupid:
Kutse- ja kõrgharidusega tipp- ja keskastme juhid, erinevate meeskondade juhid. Kursuse sihtrühmale ei ole hariduslikke piiranguid, välistatud on KOV-i ja riigiasutuste töötajad ning õppeasutuste enda personal ja tasemeõppurid.
Maht: 28 akad. tundi
  • Auditoorne: 8 akad. tundi
  • Praktika: 20 akad. tundi

Trainers :
  • Anu Vaagen
  • Raili Laas
Project manager: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.eeLisainfo