Sündmus

Ettevalmistus 3. taseme keevitaja kutseeksamiks (tasuta) 07 - 04. aprill Viljandi Kutseõppekeskus

1. auditoorse töö teemad nimetused ja mahud tundides - 40 õppetundi

Töökeskkonna ohutus

2

Materjaliõpetus, terase termiline töötlemine

8

Keevitus ja põhimaterjalide markeeringud

6

Tööjoonise ja/või WPS lugemine

7

Keevitusseadmed ja abivahendid (MIG/MAG)

12

Keevitusdefektide kvaliteeditasemed

5

2. praktilise töö lühikirjeldus - 64 õppetundi

Materjali ettevalmistamine keevitustöödeks

8

Poolautomaatkeevitus asendites PA, PB, PF

50

Keevituskvaliteedi kontroll

6

 


Sihtgrupid:
Keevitaja erialal töötavale või keevitajana tööd otsivale isikule, kes pole saanud erialast koolitust või kelle kvalifikatsioon on aegunud. Kursuse sihtrühmale ei ole hariduslikke piiranguid, välistatud on KOV-i ja riigiasutuste töötajad ning õppeasutuste enda personal ja tasemeõppurid.
Maht: 104 akad. tundi
  • Auditoorne: 40 akad. tundi
  • Praktika: 64 akad. tundi

Trainers :
  • Albert Ustimenko
  • Ago Mõttus
Project manager: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.eeLisainfo