Sündmus

Ettevalmistus 3. taseme keevitaja kutseeksamiks (komplekteerunud) 07 - 21. Nov Viljandi Kutseõppekeskus, Looduse tee 2, Vana-Võidu küla, Viljandi vald, 70108 Viljandi maakond

Kursus on osalejale TASUTA. Kursust finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ja selle tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium.
 

Tasuta kursuse sihtgrupiks on:
- erialase hariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega tööealisele elanikkonnale vanuses 50+.
Tasuta koolitusel ei saa osaleda täiskasvanud, kes juba õpivad riigieelarvelisel kohal.

 

Koolitusele ootame-  keevitaja erialal töötavaid või keevitajana tööd otsivaid isikuid, kes pole saanud erialast koolitust või kelle kvalifikatsioon on aegunud (50+).
Haridustaseme nõudeid õppe alustamiseks pole. Kursuslase tervislik seisund peab võimaldama keevitustööde tegemist.

 

Kursuse teemad-
1. Auditoorne töö- 40 akadeemilist tundi
Töökeskonna ohutus
Materjaliõpetus, terase termiline töötlemine
Keevitus ja põhimaterjalide markeeringu
Tööjoonise ja/või WPS lugemine
Keevitusseadmed ja abivahendid (MMA, MIG/MAG)
Keevitusdefektide kvaliteeditasemed
2. Praktilise töö- 64 akadeemilist tundi
Materjali ettevalmistamine keevitustöödeks
Käsikaarkeevitus asendites PA, PB, PF
Poolautomaatkeevitus asendites PA, PB, PF
Keevituskvaliteedi kontroll

 

Lektorid : Ago Mõttus, Albert Ustimenko

 

Täpsem info ja registreerimine https://vikk.siseveeb.ee/veebivormid/kursused/kursuse_vaatamine?kursus=529