Sündmus

Ettevalmistus 4. taseme koka kutseeksamiks 21 - 16. juuni Viljandi Kutseõppekeskus

Toiduvalmistamise ja teeninduse alused (auditoorne õpe) 30h

1. Töö planeerimine ja korraldamine, enesekontrolli nõuded. Tööohutus.

2. Puhastustööd. Seadmed, väikevahendid.

3. Menüü koostamine, tooraine- ja hinnakalkulatsioonid, menüüde koostamise põhimõtted, erimenüüd (toidutalumatus jm). Eritoitumine. 

4. Kaupade haldamine: nõuded kaupade haldamisele, laomajanduse põhimõtted, toidukaupade pakendid ja märgistused, realiseerimisajad, teksti- ja tabeltöötluse programmid, laoprogramm.

5. Teenindus ja müük, kliendikeskne teenindamine, laudade tüübid, serveerimisviisid, teeninduse ettevalmistus, klientide teenindamine tavateeninduses, teeninduse järeltoimingud.

Toiduvalmistamine (praktiline õpe) 60h

1. Kaupade haldamine. Kaupade vastuvõtt, kontroll, ladustamine.

2. Töö planeerimine, töökoha korraldamine, seadmete, väikevahendite kasutamine ja puhastamine, käitlemisruumide puhastamine.

3. Toidutoorme eeltöötlemine.

4. Toitude valmistamine: eelroad, supid, pearoogade põhikomponendid lihast, kanast, kalast, lisandid pearoogadele, kastmed, magustoidud.


Sihtgrupid:
Kokana töötavale või tööd otsivale isikule, kes pole saanud erialast koolitust või kelle kvalifikatsioon on aegunud ning kes soovib täiendavat ettevalmistust koka 4. taseme kutseeksami sooritamiseks.
Maht: 90 akad. tundi
  • Auditoorne: 30 akad. tundi
  • Praktika: 60 akad. tundi

Registreerimine avatud 2022-04-06
Registreerimine suletud alates 2022-04-20
Koolitajad :
  • Tiina Tambet
  • Lea Kask
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee

Lisainfo