Sündmus

Ettevalmistus 4.taseme pottsepa kutseeksamiks (48 akad t) 25 - 03. Dets Viljandi Kutseõppekeskus, Looduse tee 2, Vana-Võidu küla, Viljandi vald, 70108 Viljandi maakond

Kursus on osalejale TASUTA. Kursust finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ja selle tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium.
Tasuta kursuse sihtgrupiks on-
- erialase tasemehariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Tasuta koolitusel ei saa osaleda täiskasvanud, kes juba õpivad riigieelarvelisel kohal.

 

Sihtgrupp- Erialase tasemehariduseta või aegunud oskustega (50+) pottsepatöid teinud inimesed, kes soovivad minna pottsepa 4. taseme kutseeksamile.

Vajalik on eesti keele oskus ja varasem töökogemus antud valdkonnas. Arvutioskus vähemalt algtasemel.

 

Kursuse teemad-

1. Erialased arvutusülesanded: soojusfüüsika.
• Soojusfüüsika põhimõisted hoone energiamärgis, hoone energiaauditi lugemine, ruumide soojavajaduse arvutamine kasutades lihtsustatud meetodit, soojavajaduse arvutamine kasutades piirete soojapidavuse tegurit.
2. Erialased arvutusülesanded: müüritud kütteseamete arvutusmetoodika.
• Ahjude arvutused vastavalt standardile EVS-EN 15544 Kahhelahjud, krohvitud ahjud: dimensioneerimine, kütuse koguse arvutused, kolde mõõtmete arvutused, lõõristiku mõõtmete arvutused, põlemisõhu vajaduse arvutused.
3. Erialased arvutusülesanded: töökorralduse planeerimine.
• Töö mahtude ja maksumuse arvutamine. Töö ajaline planeerimine.
• Küttesüsteemid.
4. Töötervishoid ja tööohutus pottsepatöödel.
• Tööohutuse nõuded pottsepatöödel, isikukaitsevahendid, töö ergonoomika.
5. Kütteseadmete tuleohutuse alased nõuded.
• Tuleohutuse seadus ja selle rakendusmäärused, küttesüsteemide tuleohutuse nõuded vastavalt standardile EVS 812-3 Ehitiste tuleohutus: küttesüsteemid.
6. Tuleohutuse seadus ja selle rakendusmäärused, küttesüsteemide tuleohutuse nõuded vastavalt standardile EVS 812-3 Ehitiste tuleohutus: küttesüsteemid.
• Dokumentide vormistamine küttesüsteemide ehitusel vastavalt ehitusseaduse ja tuleohutuse seaduse nõuetele. Ehitustööde päevikud, kaetud tööde aktid, töö vastuvõtuaktid, tootjavastutusega küttesüsteemi paigaldusel esitatav dokumentatsioon, müüritud kütteseadme ehitusel esitatav dokumentatsioon, küttesüsteemi hooldusjuhendid ja kliendi juhendamine. Kirjalik test.

 

Lektorid- Paul Pääso, Aule Sulaoja

 

Täpsem info ja registrerumine koolitusele toimub SIIN.