Sündmus

FIE raamatupidamine programmidega MS Excel ja Merit Aktiva (tasuta) 31 - 17. juuni Viljandi Kutseõppekeskus

1. FIE raamatupidamise korraldamist ja aruandlust reguleerivad õigusaktid. (1 audit t)

Õppijatele tutvustatakse seadusesätteid, mis reguleerivad FIE raamatupidamist.

2. Ettevõtlusega seotud ja mitteseotud tulud ja kulud. Kassapõhine raamatupidamine. (2 audit t)

Selgitatakse, millised tulud ja kulud on FIE-del ettevõtlusega seotud ja millised mitte. Õpitakse, mis on kassapõhine raamatupidamine ja mille poolest see erineb tekkepõhisest.

3. Palgaarvestus (4 audit ja 6 pr t, kokku 10 t)

Töötasu ja tööjõumaksude arvestuse põhitõdesid. Majandustehingute dokumenteerimine, kajastamine kontodel ja arvestusregistrites. MS Excelis koostatakse palgalehe näidis koos erinevate lisatasude liikidega. Tutvutakse palgaprogrammiga Merit Palk. Andmete esitamine riiklike e-keskkondade kaudu (nt e-maksuameti töötajate register, Haigekassa e-teenused, e-töötukassa, eesti.ee - töövõimetuslehtede edastamine, avalduste esitamine sots.ametile jms).

4. Maksude arvestus (4 audit ja 4 pr t, kokku 8 t)

Käibemaks, tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse, kogumispensioni makse.

Erisoodustused ja maksustamine. Ettevõtlusega seotud ja mitteseotud kulud ning maksustamine. Ettevõtlustulu deklaratsiooni vorm E, käibedeklaratsiooni ja

TSD täitmine. E-maksuameti keskkond (sh maksudeklaratsioonide esitamine, maksude ajatamine, ettemaksukontode väljavõtted ja saldod, käibemaksukohustuslaseks registreerimine ja registrist kustutamine, maksukäitumise hinnang jms).

5. Raamatupidamise registrite ja algdokumentide koostamine MS Excelis. MS Exceli tööleht ja põhifunktsioonid  raamatupidamises (5 pr t). 

Õpitakse MS Excelis algdokumente (nt arved) koostama ja registreid pidama. Töötatakse MS Exceli töölehega.

6. Raamatupidamisprogramm Merit Aktiva pilveversioon (2 audit ja 4 pr t, kokku 6 t). 

Programmi tutvustus, dokumentide koostamine, andmete sisestamine. Erinevad aruanded.

 E-arvete saatmine ja vastuvõtmine. Finantstarkvara ühildamine muude IKT-süsteemidega (nt CostPokcet ja Envoice). Praktiline ülesanne.

7. Lõputöö (2 pr t)

Valikvastustega test. (praktil õpe) Sihtgrupid:
Koolitus on mõeldud FIE-dele, kes soovivad ise oma raamatupidamist teha ja kasutada raamatupidamise tarkvara ning saada riiklike e-keskkondade kasutamise algteadmisi ja oskusi. Kursuse sihtrühmale ei ole hariduslikke piiranguid, välistatud on KOV-i ja riigiasutuste töötajad ning õppeasutuste enda personal ja tasemeõppurid.
Maht: 34 akad. tundi
  • Auditoorne: 13 akad. tundi
  • Praktika: 21 akad. tundi

Koolitaja :
  • Angela Valner
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.eeLisainfo