Sündmus

Haridusliku erivajadusega õppija kutsehariduses 27 - 28. Jaan Viljandi Kutseõppekeskus

1. päev

I sessioon: “Haridusministeeriumi seisukohad haridusliku erivajadusega õppija toetamisel haridussüsteemis". 

Maht 3 auditoorset tundi

II sessioon: “Põhikool loob haridusliku erivajadusega õppijale algteadmised ja oskused”. 3 auditoorset tundi

Alateemad:

- HEV õppija ettevalmistus kutsekooli jaoks, Ämmuste kooli näitel.

- HEV õppija ettevalmistus kutsekooli jaoks kaasava hariduse teel, Viljandi Paalalinna kooli näitel

- Muukeelse HEV õppija võimalused kutseharidusesse sisenemise

- Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus kui erivajadusega õppijate teabekeskus 

- Kohaliku omavalitsuse panus HEV õppija toetamisel

III sessioon: “Mis saab HEV õppijast kooli lõpetamisel?”.  3 auditoorset tundi.

Alateemad:

- Riiklikud teenused puuetega inimesele elukaare vältel.

- Tööandjad soovivad erivajadusega inimesi tööle võtta - mis takistab?

- Arutelu

2. päev.

IV sessioon: “Kes ja kuidas toetavad erivajadusega inimest tema eluteel pärast kutsekooli?” 3 auditoorset tundi.

- Mitteformaalsed tugisüsteemid, TUGILA , kirik.

- Edulugu ja raskused - lapsevanema näitel.

- Puuetega inimeste elukaare käekäik - kas kõik on korras? 

V sessioon: “Mida teha paremini, kuidas toetada erivajadusega inimest tööturul?” 2 akadeemilist tundi, sh 2 praktilist tundi.

Arutelud laudkondades järgmistel teemadel:

- Millist HEV õppijat saab kutsekool koolitada?

- Kuidas parandada sissetulevat informatsiooni - aidata leida õige eriala?

- Kelle laps ta on, kui ta pole kutsekoolis? 

- Kuidas tagada erivajadusega inimestele  tugi tema elukaarel ühiskonnas?

- Kas parema ettevalmistuse kutseõppeks ja töömaailma astumiseks annab erikool või kaasav haridus?

- Kuidas saab kohalik omavalitsus toetada erivajadusega inimese jõudmist ja püsimist tööturul?

- Kuidas toetada, julgustada tööandjat võtma erivajadusega õppijat praktikale, lõpuks ka tööle?


Sihtgrupid:
Koolijuhid, spetsialistid, KOV töötajad, asjahuvilised.
Maht: 14 akad. tundi
  • Auditoorne: 12 akad. tundi
  • Praktika: 2 akad. tundi

Projektijuht: Tarmo Loodus, tarmo.loodus@vikk.ee

Lisainfo