Sündmus

Haridusuuendused Turu koolivõrgus 13 - 16. Märts Turu Linnavalitsus

Turu külastuse käigus saavad Viljandimaa koolijuhid ülevaate Turu linnas viimase 3 aasta jooksul toimunud haridusuuendustest. Külastatakse algkooli, põhikooli, erivajadustega õpilaste kooli ja kutsekooli.

Peateemad:

1. Kuidas vältida tavakoolis koolist väljalangevust, tõsta õppija motivatsiooni, 8 akadeemilist tundi, sh 6 auditoorset ja 2 praktilist (tunnikülastused) tundi.

2. Haridusliku erivajadusega õppija toetamine koolis, nende motiveerimine ja toetamine väljaspool kooli (omavalitsus),  8 akadeemilist tundi, sh 6 auditoorset ja 2 praktilist (tunnikülastused) tundi.

3. Haridusliku erivajadusega õppija ettevalmistus kutseõppeks, 8 akadeemilist tundi, sh 4 auditoorset ja 4 praktilist (tunnikülastused) tundi.

4. Omavalitsuse tugi erivajadusega inimestele peale kutsekooli lõpetamist, 3 akadeemilist tundi, sh 3 auditoorset tundi.

5. Haridusjuhtide toetamine, nende karjäärimudel Soomes 3 akadeemilist tundi, sh 3 auditoorset tundi.


Sihtgrupid:
Haridusasutuste juhid ja haridusametnikud.
Maht: 30 akad. tundi
  • Auditoorne: 22 akad. tundi
  • Praktika: 8 akad. tundi

Koolitajad :
  • Timo Jalonen
  • Aavo Palo
  • Eili Rohtla
Projektijuht: Tarmo Loodus, tarmo.loodus@vikk.ee

Lisainfo