Sündmus

Inglise keel majutusasutuse teenindajale (tasuta) 04 - 15. Dets Viljandi Kutseõppekeskus

1. Teoreetiline õpe 20h
Müümine:
1) Kontakti loomine. Abi pakkumine. Small talk.
2) Teenuste/kaupade tutvustamine. Tooted. Materjalid.
3) Hinna kujunemine, läbirääkimised.
4) Kliendiga kontakti lõpetamine. Viisakusväljendid.
Turism:
1) Majutus. Erinevad majutusvõimalused (hotell, hostel, kodumajutus). Ruumid ja mööbel.
2) Tubade reserveering telefoni teel. Telefonile vastamine. Viisaka telefonikõne reeglid. Teadete vastuvõtmine.
3) Vastuvõtulauas. Vastuvõtmine. Ankeedi täitmine. Abi pakkumine. Info andmine, teenuste tutvustamine. Küsimuste esitamine.
4) Administraatori töö. Kliendi nõustamine. Hädaolukord. Reageerimine haigestumise korral. Politsei kutsumine.
5) Toateenindus. Kaebuste käsitlemine. Vabandamine.
6) Arved. Hindade väljaselgitamine. Maksmine. Maksevahendid. Numbrid.
7) Turistide rahvused ja päritolumaad. Stereotüübid. Inimese välimuse ja iseloomu kirjeldamine.
8) Info andmine kohalike vaatamisväärsuste kohta. Tee juhatamine.

Toitlustus:
1) Laua reserveering telefoni teel. Kliendi soovide väljaselgitamine.
2) Teenindamine toitlustusasutuses (kohvik, restoran, baar jms). Menüü. Tellimuste vastuvõtmine. Toitude soovitamine.
3) Toitude ja toiduainete nimetused. Toitu kirjeldavad omadussõnad. Toidukorrad
4) Joogid.
5) Arve esitamine. Arve tasumine. Kaebuste ja probleemide lahendamine.
Grammatika:
tegusõna kasutamine olevikus, minevikus ja tulevikus, eessõnad käänetes, any ja some kasutamine, should soovitusena, omadussõnade võrdlusastmed.

2. Praktiline õpe 40h
Ettevõtte ja asukoha tutvustamine.
Müümine:
Keelestruktuuride harjutamine erinevates müügiolukordades (dialoogid, meeskonnatöö), toodete esitlus, küsimustele vastamine. Rollimängud: Kuidas luua kontakti, kuidas sooritada tehingut,   kontakti lõpetamine.
Turism:
Dialoogid. Telefonivestlus. Kuulamisharjutused. Rollimängud: vastuvõtulauas, kuidas käituda hädaolukorras, kaebuse lahendamine, tee juhatamine.
Toitlustus:
Rollimängud: Tellimuse vastuvõtt lauas, teenindamine lauas, arve esitamine ja maksmine.


Sihtgrupid:
Koolitus on mõeldud majutusasutuse teenindajale, kes soovib oma tööalast inglise keele oskust arendada või värskendada. Koolitusele tulija peab oskama inglise keelt vähemalt A1-tasemel. Kursuse sihtrühmale ei ole hariduslikke piiranguid, välistatud on KOV-i ja riigiasutuste töötajad ning õppeasutuste enda personal ja tasemeõppurid.
Maht: 60 akad. tundi
  • Auditoorne: 20 akad. tundi
  • Praktika: 40 akad. tundi

Koolitaja :
  • Marika Kovru
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.eeLisainfo