Sündmus

Kaasava hariduse rakendamine Leedu lasteasutustes. 08 - 10. Aug Plunge maavalitsus

1. Lasteaedade külastus. Lasteaia töötajad kohtuvad Plunges, Klaipedas ja Palangas kolleegidega. 8 akad pr t

2. Kaasava hariduse rakendamine Leedu alushariduses. Tutvuvad koolides kaasava hariduse rakendamisega. 4 akad pr t

3. Leedu kaasava hariduse rakendamise analüüs. Külaskäikudel toimuvad arutelud ja kogemuste vahetus kaasava hariduse rakendamisest. 4 akad t


Sihtgrupid:
Ramsi Lasteaed Taruke töötajad
Maht: 16 akad. tundi
  • Auditoorne: 4 akad. tundi
  • Praktika: 12 akad. tundi

Project manager: Tarmo Loodus, direktor@vikk.ee

Lisainfo