Sündmus

Kodulehe loomise ja haldamise algkoolitus väikeettevõtjatele 01 - 28. Nov Viljandi Kutseõppekeskus, Looduse tee 2, Vana-Võidu küla, Viljandi vald, 70108 Viljandi maakond

Kursus on osalejale TASUTA. Kursust finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ja selle tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium.
Tasuta kursuse sihtgrupiks on-
- erialase tasemehariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Tasuta koolitusel ei saa osaleda täiskasvanud, kes juba õpivad riigieelarvelisel kohal.

Rahastamisotsus on kinnitamisel.

Sihtgrupp- Väikeettevõtte esindajad või ettevõtlusega alustajad, kes soovivad ise teha ja hallata oma veebilehte, kuid kellel puudub vastav erialane ettevalmistus või kelle teadmised on aegunud (50+).

Vajalik arvuti kasutamise oskus vähemalt algtasemel.

 

Koolituse sisu-

Konttakttunde 42 akadeemilist tundi, tagasisidestatava iseseisva töö maht 10 akadeemilist tundi.

Sissejuhatus teemasse ja Google Sites tutvustus
• Veebidisaini ajalugu ja tulevik, keskkonna Google Sites tutvustus.
Kujunduse ja turunduse põhimõtted
• Kujunduse ja turunduse põhimõtted, visuaalse väljanägemise alused (värvide, fondi, sisu valik), head ja halvad näited töödest antud keskkonnas.
Kodulehe planeerimine
• Personaalse kodulehe planeerimine, eesmärkide seadmine.
Praktiline kodulehe loomine
• Google Sites konto loomine. Õppekeskkonnana kasutatava Google Sites avamine, võimaluste proovimine. Eelnevalt püstitatud ideede visualiseerimine. Kodulehe sisu loomine, rakenduste lisamine, linkimine.
Iseseisev kodulehe täiustamine
• Personaalse kodulehe täiustamine iseseisvalt.
Kujunduse ja turunduse põhimõtted
• Kujundus- ja turundusvõimaluste rakendamine reaalse kodulehe näitel.
Kodulehe viimistlemine
• Iseseisva töö jooksul tekkinud probleemide lahendamine.
Hindamine ja tagasiside
• Kokkuvõtete tegemine ja hindamine. Iga kursuslane tutvustab oma kodulehte ning saab kaaslastelt ja õpetajalt tagasisidet.

 

Lektor-  Mari-Liis Seer

 

Täpsem info ja registreerumine koolitusele toimub SIIN