Sündmus

Koolijuhi kompetentside arendamine 22 - 24. Nov Saaremaa

1. Kaasaegne innovaatiline kool - 6 tundi

2. Õppetöö ja koolijuhtimine gümnaasiumi näitel - 3 tundi

3. Õppetöö ja koolijuhtimine kutsekooli näitel - 3 tundi

4. Arutelu kogetu põhjal - 4 tundi


Sihtgrupid:
Viljandimaa koolijuhid ja haridustöötajad
Maht: 16 akad. tundi
  • Auditoorne: 4 akad. tundi
  • Praktika: 12 akad. tundi

Koolitajad :
  • Aavo Palo
  • Tarmo Loodus
Projektijuht: Tarmo Loodus, tarmo.loodus@vikk.ee

Lisainfo