Sündmus

Lasergraveer-lõikepingi algkoolitus 28 - 07. Dets Viljandi Kutseõppekeskus

1. Lasergraveer-lõikepingi ehitus, tööpõhimõtted, programmid, võimalused ja tööohutus. (audit õpe) – 10 t

● lasergraveer-lõikepingi ehitus ja tööpõhimõtted -1 h;

● erinevate materjalide lõiketöötlemise režiimid (materjalide omadused) - 3 h;

● jooniste valmistamise programmide tutvustamine (programmide kasutamise võimalused) - 2 h;

● tööprotsessi kavandamine arvestades tööülesannet, toote valmistamisekskoostatud joonist, tehnoloogiakaarti ja programmi ning töötlemiskeskuse tehnoloogilisi võimalusi (tööprotsessi korraldamine) - 3 h;

● töötervishoiu ja tööohutusnõuded, töökaitsevahendid ning ohutud töövõtted - 1 h.

2. Praktiline töö lõikepingil - 16 t

● CAD/CAM joonestamine (joonise sisestamine) - 10 h;

● lasergraveer-lõikepingi hooldus (optiliste pindade puhastamine) - 1 h;

● töötervishoiu ja tööohutusnõuded, töökaitsevahendid ning ohutud töövõtted (isikukaitsevahendid, ohutsoonid) - 1 h;

● lasergraveer-lõikepingi käivitamine, seadistamine ja seiskamine vastavalt valmistajatehase juhisele (seadme sisse lülitamine, välja lülitamine) - 1 h;

● praktiline töö lasergraveer-lõikepingil PIRANHA, (detaili mõõtmete kontrollimine vastavalt joonisele) - 3 h.


Sihtgrupid:
Lasergraveer-lõikepingil töötada soovivad inimesed, kes pole selleks ettevalmistust saanud. Kursuse sihtrühmale ei ole hariduslikke piiranguid, välistatud on õppeasutuste enda personal ja tasemeõppurid.
Maht: 26 akad. tundi
  • Auditoorne: 10 akad. tundi
  • Praktika: 16 akad. tundi

Koolitaja :
  • Tiit Mägi
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.eeLisainfo