Sündmus

Moodulahju paigaldamine (80 akad t) 14 - 19. Nov Viljandi Kutseõppekeskus, Looduse tee 2, Vana-Võidu küla, Viljandi vald, 70108 Viljandi maakond

Kursus on osalejale TASUTA. Kursust finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ja selle tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium.
Tasuta kursuse sihtgrupiks on-
- erialase tasemehariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Tasuta koolitusel ei saa osaleda täiskasvanud, kes juba õpivad riigieelarvelisel kohal.

 

Sihtgrupp- Erialase hariduseta ehituses töötav või töötanud või aegunud oskustega (50+) ehitusala töötaja, kes soovib omandada erialaseid teadmisi ja oskusi moodulahju paigaldamisest.

Vajalik on algoskused ehituse valdkonnas.

 

Kursuse teemad-

 

Sissejuhatus moodulahju paigaldusse
• töökeskkonnaohutus- ja tervishoid • moodulahjude valmistamine, omadused ja kasutamine, töökoha korraldamine, materjalide valimine ; • moodulahju paigaldamise tehnoloogia vastavalt tootjapoolsetele paigaldus-ja kvaliteedi nõuetele ; • tasandustööde tehnoloogia (materjalid, töövahendid, pindade ettevalmistamine); • plaatimistööde tehnoloogia (materjalid, töövahendid, mõõtmised, kuluarvutused); * Kirjalik valikvastustega test.
Moodulahju paigaldamine
• korraldab töökoha, valib materjalid, teostab mõõdistustööd; • paigaldab tahkeküttel töötava tootja vastutusega valmiskütteseadme (moodulahju) ja korstnasüsteemi arvestades tuleohutusnõudeid ning etteantud paigaldusjuhendit

Tasandustööd
• Tasandab ja krundib pinna, järgides materjalide tootjapoolseid kasutusjuhendeid.
Moodulahju viimistlemine
• töötleb plaate (lõikab, lihvib) ja paigaldab need ettevalmistatud aluspinnale vastavalt koostatud jaotuskavandile, kasutades sobivad materjale ja töövahendeid (30 tundi) • kvaliteedi kontroll

 

Lektorid- Alar Sarapuu, Kait Aidnik

 

Täpsem info ja registreerumine koolitusele toimub SIIN.