Sündmus

Õhk-õhk soojuspumba paigaldaja koolitus (28 akad t) 15 - 05. Nov Viljandi Kutseõppekeskus, Looduse tee 2, Vana-Võidu küla, Viljandi vald, 70108 Viljandi maakond

Kursus on osalejale TASUTA. Kursust finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ja selle tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium.
Tasuta kursuse sihtgrupiks on-
- erialase tasemehariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Tasuta koolitusel ei saa osaleda täiskasvanud, kes juba õpivad riigieelarvelisel kohal.

 

Sihtgrupp-  Erialase hariduseta või aegunud oskustega (50+) ehitustöölised, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi soojuspumpade paigaldamisest.

 

Koolituse sisu-

1. Soojuspumba tööpõhimõte, töötamise skeem (4 audit t)
• Soojuspumba toimimispõhimõte. Soojuspumba tsükli komponendid, nende toimimispõhimõte. Küttesüsteemi parameetrid.
2. Õhk-õhk tüüpi soojuspumba paigalduse kavandamine (12 audit t)
• Paigaldusjuhendist edasiseks tööks vajalike andmete leidmine. Määrab lähtuvalt hoone konstruktsioonist sise- ja välisseadme asukohad. Tööoperatsioonide järjekorra kavandamine. Sobilike materjalide ja töövahendite valimine. Energiatõhusa ehitamise põhimõtete, töötervishoiu, tööohutus- ja keskkonnaohutusnõute järgimine. Kirjalik test teoorias õpitu kohta.
3. Õhk-õhk tüüpi soojuspumba paigaldamine (12 praktil t)
• Märgib projekti või paigaldusjuhendi alusel hoone konstruktsioonidele paigaldatavad seadmed, vajalike läbiviikude, kinnituste ja ühendustorude asukohad. Rajab vajalikud läbiviigud. Paigaldab soojuspumba siseosa ja välisosa. Paigaldab vajalikud toruühendused. Nõustab klienti seadme hooldamise ja käsitsemise osas

 

Lektor- Mart Joosep

 

Täpsem info ja registreerumine koolitusele toimub SIIN.