Sündmus

Osalemine Viljandimaa Osaluskohvikus 08 - 08. Nov Huvitegevus

Osaluskohvikute ideeks on tuua ühise laua taha noored, amentikud ja eksperdid, et arutleda piirkonna murede ning Eesti tuleviku teemadel. Sel korral on arutelude eesmärgiks noorte nägemuse kaardistamine, Eesti 2035 arengukavade visiooni loomine, Eesti 2035 strateegiaprotsessi tutvustamine, noorte ettepanekute kaasamine tulevikustrateegiate väljatöötamiseks ning lahenduste leidmine piirkonna murekohtadele. Viljandimaa Osaluskohvik 2019 toimub 8. novembril kell 9.30-14.30 Karksi-Nuia Kultuurikeskuses. Viljandi Kutseõppekeskusest osalevad õpilased Jakob Järve ja Kaspar Reimand, huvijuht Marge Hein.

Marge Hein