Sündmus

Pehme mööbli valmistamise põhioskused 11 - 17. Nov Viljandi Kutseõppekeskus

1. Auditoorse töö teemad – 8 h

·         Sissejuhatus õpingutesse (eriala tutvustus) 1 h

·         Materjaliõpetus, taaskasutuse võimalused  (kangas ja nahk, niidid, alusmaterjalid) 4 h

·         Õmblusmasinate tüübid ja nende kasutamise hooldamise põhimõtted (masinate niidistamine, poolimine, seadistamine)1 h

·         Käsitsi õmblemise alused (salapiste jm)1 h

·         Töö- ja keskkonnaohutus  (ergonoomilised ja ohutud töövõtted)1 h

2. Praktilise õppe teemad-52 t

·         Mööblikarkassi komplekteerimine, monteerimine (erinevast materjalist detailide komplekteerimine, monteerib karkassi arvestades detailide monteerimise järjekorda) 7 h

·         Pehmendus-ja alusmaterjalide lõikamine (materjalide töölauale paigutamine, lõikekaardi koostamine ja märgistamine, detailide lõikamine) 7 h

·         Pehmendus-ja alusmaterjalide liimimine (vajalike detailide komplekteerimine ja liimimine) 6 h

·         Pealistusmaterjalide (kangas, nahk) lõikamine (kanga töölauale paigutamine, lõikekaardi koostamine ja märgistamine, detailide lõikamine) 7 h

·         Mööblikatete õmblemine (erinevad õmblusharjutused,  keedrite, lukkude õmblemine, õmblusmasinate seadistamine, käsiõmblused) 14 h

·         Karkassi polsterdamine (liimitud karkassi polsterdamine järgides tööde järjekorda ja kasutades optimaalseid töövõtteid,  selja-ja istmepatjade toppimine lukustatavatesse kottidesse) 8 h

              Nööpide, nööride paigaldamine (nööpide valmistamine; nööpide, pilastrite paigaldamine ) 3  h


Sihtgrupid:
Mööbliettevõtete töötajad, väikeettevõtjad või FIE-d, kel puudub erialane ettevalmistus või kelle teadmised on aegunud või mööblitööstusesse tööle minevad inimesed. Roheliselt mõtlevad inimesed, kes mööbli-, puidu- ja tekstiilitööstuse jääkidest soovivad luua uut eset. Kursuse sihtrühmale ei ole hariduslikke piiranguid, välistatud õppeasutuste enda personal ja tasemeõppurid.
Maht: 60 akad. tundi
  • Auditoorne: 8 akad. tundi
  • Praktika: 52 akad. tundi

Koolitajad :
  • Anneli Silm
  • Kalmer Lind
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.eeLisainfo