Sündmus

Pottsepa täienduskoolitus (80 akad t) 04 - 22. Nov Viljandi Kutseõppekeskus, Looduse tee 2, Vana-Võidu küla, Viljandi vald, 70108 Viljandi maakond

Kursus on osalejale TASUTA. Kursust finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ja selle tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium.
Tasuta kursuse sihtgrupiks on-
- erialase tasemehariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Tasuta koolitusel ei saa osaleda täiskasvanud, kes juba õpivad riigieelarvelisel kohal.

 

Sihtgrupp- Madalama haridustasemega või aegunud oskustega (50+) pottsepatöö algteadmisi omavatele inimestele, kes soovivad täiendada oma erialaseid oskusi, et olla tööturul konkurentsivõimelisem.

 

Eeldused- Kursuslane peab olema eelnevalt läbinud pottsepa algkursuse või on omandanud pottsepatöö algteadmised ning oskused praktiliste kogemuste abil.

 

Koolituse sisu-

Küttesüsteemide konstruktsioonid ja nende ehitamisele esitatavad nõuded. Auditoorne töö 8 t
• Küttesüsteemi toimimiseks vajalikud tegurid.
• Küttesüsteemi kavandamise põhimõtted.
• Küttesüsteemiga seonduv dokumentatsioon.
• Tööohutusnõuded küttesüsteemide ehitamisel.
• Pottsepatööde materjalid.
Eriotstarbelised kolded (kaminad, saunakerised, suitsuahjud, veekatel). Praktiline töö 72 t
• Tööjooniste lugemine.
• Kvaliteedi ja ohutusnõuete jälgimine.
• Mõõdistus- ja märkimistööd.
• Küttesüsteemi ladumine.
• Küttesüsteemi viimistlemine.

 

Lektor-  Jaan Moor

 

Täpsem info ja registreerumine koolitusele toimub SIIN.