Sündmus

Psüühilise tasakaalu hoidmine ja enesejuhtimine 11 - 15. Nov Viljandi Kutseõppekeskus

Iseenda tundmaõppimine (3 t teor ja 3 t pr)

Tutvumisring ja grupi kokkulepete tegemine.

Iseenda tundmaõppimine. 

Emotsioonid. 

Tuumuskumused: mina, teised, elu.

Inimese arengut mõjutavad tegurid. 

Iseenda käitumise mõistmine (2 t teor ja 2 t pr)

Vajadused. 

Vajadus ja soov.

Käitumist mõjutavad tegurid.

Emotsioonide mõistmine (2 t teor ja 2 t pr)

Emotsioonidega toimetulek.

Emotsioonide tagamaad.

Emotsioonide seotus enesetajuga.

Enesejuhtimine (2 t teor ja 2 t pr)

Enesekindlus, iseenese mõistmine. 

Stressikäitumine ja selle märkamine kaaslastel (3 t teor ja 3 pr)

Stress.

Stressikäitumine.

Stressikäitumise märkamine teiste inimeste juures


Sihtgrupid:
Tööealised inimesed, kes soovivad panustada enda paremasse toimetulekusse stressirohkes igapäevaelus ja olla toeks neile, kes kriiside ajal seda vajavad.
Maht: 24 akad. tundi
  • Auditoorne: 12 akad. tundi
  • Praktika: 12 akad. tundi

Trainer :
  • Kersti Rätsep
Project manager: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.eeLisainfo