Sündmus

Puhastusteenindaja algkursus 27. aprill 2022 Viljandi Kutseõppekeskus. Õpilaskodu.

1. Teoreetiline õpe (4 akad t)

  • Mustus, vesi, koristusained, koristusmeetodid, koristustarvikud, ergonoomika.

2. Praktiline õpe (4 akad t)

  • Ergonoomilised töövõtted koos tarvikutega, lappide kasutamine, erinevate puutepindade puhastamine, ainete doseerimine.

Õppekava koostajad: Lea Kask ja Helen Rajamäe


Sihtgrupid:
Puhastusteenindajana tööd otsivad või erialase väljaõppeta puhastusteenindajana töötavad inimesed.
Maht: 8 akad. tundi
  • Auditoorne: 4 akad. tundi
  • Praktika: 4 akad. tundi

Koolitaja :
  • Helen Rajamäe
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee

Lisainfo