Sündmus

Puidu ja puidupõhiste materjalide CNC töötlemiskeskuse operaatori ABC 13 - 24. Märts Viljandi Kutseõppekeskus

Teoreetilise õppe teemad -20 h

 • CNC töötlemiskeskuse ehitus ja tööpõhimõtted ning puidu ja puidupõhiste materjalide lõiketöötlemise režiimid (erinevate töötlemiskeskuste ehitus, puidu ja puidupõhiste materjalide omadused) 10 h
 • kasutatavate lõikeriistade erisused, seadistamise nõuded, nende seisukord ning vastavus tööoperatsioonile (lõikeriistade erisused, seisukord) 5 h
 • tööprotsessi kavandamine arvestades tööülesannet, toote valmistamiseks koostatud joonist, tehnoloogiakaarti ja programmi ning töötlemiskeskuse tehnoloogilised võimalused (tööprotsessi korraldamine) 3 h
 • töötervishoiu ja tööohutusnõuded, töökaitsevahendeid ning ohutud töövõtted 2 h

Praktilise õppe teemad – 20 h

 • CNC pingi hooldus (liikumispindade katmine määrdeainega) 2 h
 • töötervishoiu ja tööohutusnõuded, töökaitsevahendeid ning ohutud töövõtted (isikukaitsevahendid, ohutsoonid) 3 h
 • CNC töötlemiskeskuse käivitamine, seadistamine ja seiskamine vastavalt valmistajatehase juhisele (seadme sisse lülitamine, terade paigaldamine, välja lülitamine) 5 h
 • olemasoleva programmi sobivuse vastavus tööülesandeks (juhtprogrammi korrigeerimine) 3 h
 • praktiline töö CNC töötlemiskeskusega (detaili valmistamine Hüllhorst NUM 750 töötlemiskeskusega) 7 h

Sihtgrupid:
Koolitus on neile, kes soovivad töötada CNC töötlemiskeskuse operaatorina, kuid pole selleks saanud ettevalmistust.
Maht: 40 akad. tundi
 • Auditoorne: 20 akad. tundi
 • Praktika: 20 akad. tundi

Registreerimine avatud 2023-01-11
Registreerimine suletud alates 2023-02-12
Koolitaja :
 • Tiit Mägi
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee

Lisainfo