Sündmus

Puidu ja puidupõhiste materjalide CNC töötlemiskeskuse operaatori algõpe (60 akad t) 14 - 06. Nov Viljandi Kutseõppekeskus, Looduse tee 2, Vana-Võidu küla, Viljandi vald, 70108 Viljandi maakond

Kursus on osalejale TASUTA. Kursust finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ja selle tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium.

Tasuta kursuse sihtgrupiks on-
- erialase tasemehariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Tasuta koolitusel ei saa osaleda täiskasvanud, kes juba õpivad riigieelarvelisel kohal.

 

Sihtgrupp- Erialase hariduseta puiduettevõtete töötajad, CNC puidupingi soetanud puidutöötlejad, aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+, kes on huvitatud ümberõppest CNC töötlemiskeskuse operaatoriks ja soovivad eralasele tööle asuda.
Õppe alustamise nõuded:
• arvuti kasutamise oskus
• eesti keele valdamine tasemel, mis on vajalik eriala omandamiseks
• varasem töökogemus puidu erialal
• oskab lugeda joonist ja on valmis seda töötlusprogrammi sisestama

 

Koolituse sisu-

Teoreetilise õppe teemad -20 h
● CNC töötlemiskeskuse ehitus ja tööpõhimõtted (erinevate töötlemiskeskuste ehitus) 4 h
● puidu ja puidupõhiste materjalide lõiketöötlemise režiimid (puidu ja puidupõhiste materjalide omadused) 3 h
● kasutatavate lõikeriistade erisused, seadistamise nõuded, nende seisukord ning vastavus tööoperatsioonile (lõikeriistade erisused, seisukord) 4 h
● CAM programmi tutvustamine (programmi kasutamise võimalused) 4 h
● tööprotsessi kavandamine arvestades tööülesannet, toote valmistamiseks koostatud joonist, tehnoloogiakaarti ja programmi ning töötlemiskeskuse tehnoloogilisi võimalusi (tööprotsessi korraldamine) 3 h
● töötervishoiu ja tööohutusnõuded, töökaitsevahendid ning ohutud töövõtted 2 h

Praktilise õppe teemad – 40 h
● CAD/CAM joonestamine (joonise sisestamine) 7 h
● CNC pingi hooldus (liikumispindade katmine määrdeainega) 2 h
● töötervishoiu ja tööohutusnõuded, töökaitsevahendid ning ohutud töövõtted (isikukaitsevahendid, ohutsoonid) 3 h
● CNC töötlemiskeskuse käivitamine, seadistamine ja seiskamine vastavalt valmistajatehase juhisele (seadme sisse lülitamine, terade paigaldamine, välja lülitamine) 15 h
● olemasoleva programmi sobivuse vastavus tööülesandeks (juhtprogrammi korrigeerimine) 3 h
● praktiline töö CNC töötlemiskeskusega (tooriku kinnitamise lahendused, detaili valmistamine Hüllhorst NUM 750 töötlemiskeskusega, detaili mõõtmete kontrollimine vastavalt joonisele) 10 h

 

Lektor- Tiit Mägi

 

Täpsem info ja registreerumine toimub SIIN.