Sündmus

Soome keele kursus majutus- ja toitlustusala töötajatele (40 akad t) 09 - 03. Dets

Koolitus toimub Viljandi Kesklinna Koolis, Uueveski tee 1, Viljandi.

Kursus on osalejale TASUTA. Kursust finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ja selle tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium.
Tasuta kursuse sihtgrupiks on-
- erialase tasemehariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Tasuta koolitusel ei saa osaleda  täiskasvanud, kes juba õpivad riigieelarvelisel kohal.

Rahastamisotsus on kinnitamisel.

 

Sihtgrupp- Soome turiste teenindavad majutus- ja toitlustusala töötajad, kelle erialane keeleoskus pole piisav või kelle teadmised-oskused on aegunud (50+).

Osalejal peab soome keele oskus olema vähemalt A1 tasemel Euroopa keeleõppe raamdokumendi keeletasemete määratluse järgi.

 

Koolituse sisu-

1. Kliendi vastuvõtmine. Kliendi saabumine toitlustus- ja majutusasutusse. Viisakusväljendid. Küsimuste esitamine. Isikuandmete küsimine ja kirjapanemine. Keeleoskus. Riigid ja rahvused, päritolu. Asesõnad ja arvsõnad.
2. Ajaväljendid. Kellaajad. Järgarvsõnad. Kuupäevade väljendamine. Teenindusega seotud verbid ja nende pööramine.
3. Toitude ja toiduainetega seotud sõnavara. Menüü. Tellimine ja tellimuse vastuvõtmine. Arve tasumine. Astmevahelduslikud sõnad.
4. Hotelli ja majutusega seotud sõnavara.  Kliendi küsimustele, soovidele ja abipalvetele vastamine.   8 t.
5. Tellimuste muutmine ja tühistamine. Kliendi kaebuste kuulamine. Probleemide lahendamine. Kliendi lahkumine majutus- ja toitlustusasutusest.
6. Arvestus  
Kirjalik dialoogi vormis lünktest. Erinevates situatsioonides suulised dialoogid.

 

Lektor-  Maarika Roosimägi

 

Täpsem info ja registreerumine koolitusele toimub SIIN