Sündmus

(Tasuta) Tehnilinie joonestamine arvutil (2D) (28 akad t) 05 - 09. aprill Viljandi Kutseõppekeskus, Looduse tee 2, Vana-Võidu küla, Viljandi vald, 70108 Viljandi maakond

Kursus on osalejale TASUTA. Kursust finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ja selle tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium.
Tasuta kursuse sihtgrupiks on-
- erialase tasemehariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Tasuta koolitusel ei saa osaleda  täiskasvanud, kes juba õpivad riigieelarvelisel kohal.

 

Sihtgrupp-

Erialase hariduseta või aegunud haridusega ehitus- ja metallivaldkonnas töötavad või tööle asuda soovivad täiskasvanud, kes vajavad oma töös tehnilise joonestamise oskust arvutil.

Vajalikud on algteadmised ja -oskused tehnilisest joonestamisest ja arvuti kasutamisest.

 

Koolituse sisu-

•    AutoCad-i lühitutvustus
Antakse ülevaade Autodeski toodetest ja nende kasutusvaldkondadest koos näidetega.
•    Arvutijoonestamise üldpõhimõtted
Üldine võrdlus paberil ja arvutil joonestamise vahel ning erinevate joonestusnippide tutvustus.
•    Programmi keskkonna käskude/võimaluste ülevaade
Antakse ülevaade põhilistest kasutatavatest käsklustest ja menüüdest.
•    Praktilised 2D harjutused arvutil
Lihtsamad korraldused (lihtobjektide loomine); joonestuspõhirežiimid (valik ja häälestamine); objektide redigeerimine (kopeerimine, teisaldamine, pööramine, kustutamine, pikendamine jne); polüjoone kasutamine; tekstide kasutamine; mõõtmestamine; tervikjoonise koostamine (algjoonis); valmisjoonise kujundamine väljatrükiks (plottimiseks).

 

Lektor- Ott Kukk

 

Täpsem info ja registreerumine koolitusele toimub SIIN