Sündmus

Tehniline joonestamine arvutil (2D) 12 - 26. Mai Viljandi Kutseõppekeskus

1. AutoCAD-i lühitutvus - 1t

Antakse ülevaade Autodeski toodetest ja nende kasutusvaldkondadest koos

näidistega.

2. Arvutijoonestamise üldpõhimõtted - 3t

Üldine võrdlus paberil ja arvutil joonestamise vahel ning erinevate joonestusnippide

tutvustus.

3. Programmikeskkonna käskude/võimaluste ülevaade - 10t

Antakse ülevaade põhilistest kasutatavatest käsklustest ja menüüdest.

4. Praktilised 2D harjutused arvutil - 14t (praktil töö)

Lihtsamad korraldused (lihtobjektide loomine). Joonestus põhirežiimid (valik ja

häälestamine). Objektide redigeerimine (kopeerimine, teisaldamine, pööramine,

kustutamine, pikendamine jne). Polüjoone kasutamine. Tekstide kasutamine.

Mõõtmestamine. Tervikjoonise koostamine (algjoonis). Valmisjoonise kujundamine

väljatrükiks (plottimiseks).

Õppekava koostaja on Ott Kukk.Sihtgrupid:
Koolitusele on oodatud kõik huvilised, kes vajavad oma töös tehnilise joonestamise oskust arvutil.
Maht: 28 akad. tundi
  • Auditoorne: 14 akad. tundi
  • Praktika: 14 akad. tundi

Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee

Lisainfo