Sündmus

Tehniline joonestamine arvutil (2D) (tasuta) 11 - 02. Dets Viljandi Kutseõppekeskus

1. AutoCAD-i lühitutvus - 1t

Antakse ülevaade Autodeski toodetest ja nende kasutusvaldkondadest koos näidistega.

2. Arvutijoonestamise üldpõhimõtted - 3t

Üldine võrdlus paberil ja arvutil joonestamise vahel ning erinevate joonestusnippide tutvustus.

3. Programmikeskkonna käskude/võimaluste ülevaade - 10t

Antakse ülevaade põhilistest kasutatavatest käsklustest ja menüüdest.

4. Praktilised 2D harjutused arvutil - 14t (praktil töö)

Lihtsamad korraldused (lihtobjektide loomine). Joonestus põhirežiimid (valik ja häälestamine). Objektide redigeerimine (kopeerimine, teisaldamine, pööramine, kustutamine, pikendamine jne). Polüjoone kasutamine. Tekstide kasutamine. Mõõtmestamine. Tervikjoonise koostamine (algjoonis). Valmisjoonise kujundamine väljatrükiks (plottimiseks)


Õppekava koostaja on Ott Kukk.Sihtgrupid:
Ehitus- ja metallivaldkonnas töötavad või tööle asuda soovivad täiskasvanud, kes vajavad oma töös tehnilise joonestamise oskust arvutil. Kursuse sihtrühmale ei ole hariduslikke piiranguid, välistatud on KOV-i ja riigiasutuste töötajad ning õppeasutuste enda personal ja tasemeõppurid.
Maht: 28 akad. tundi
  • Auditoorne: 14 akad. tundi
  • Praktika: 14 akad. tundi

Koolitaja :
  • Ott Kukk
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.eeLisainfo