Sündmus

Töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikme töötervishoiu- ja tööohutusalane täienduskoolitus (8 akad t) Viljandi Kutseõppekeskus, Looduse tee 2, Vana-Võidu küla, Viljandi vald, 70108 Viljandi maakond

Koolituse kuupäevad avaldatakse mai kuus 2020.

Sihtgrupp- Töökeskkonnaspetsialistid, -volinikud ja -nõukogu liikmed, keda on volitatud täitma töötervishoiu- ja tööohutusalaseid ülesandeid.
Õppe alustamise tingimused - On läbitud töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe 24-tunnise õppekava alusel.

 

Koolituse sisu-

• Sisekontroll
- töötajate kaasamine, kohustuste, õiguste ja vastutuse määramine; - töökeskkonna jälgimine; - sisekontrollli dokumenteerimine.
• Töökeskkonnaalane juhendamine ja väljaõpe töökohal
- praktilised soovitused töötajate juhendamiseks; - soovitused ohutusjuhendite koostamiseks.
• Psühhosotsiaalsed ohutegurid
-nõuanded tööstressi ennetamiseks nii asutuse/ettevõtte kui ka töötaja tasandil.
• Tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste uurimine
- tööandja kohustused tööõnnetusest teavitamisel; - õnnetusjuhtumi põhjusliku seose selgitamine tööga või töökeskkonnaga; - uurimistoimingute läbiviimine - tööl juhtunud mittetööõnnetuse vormistamine; - kutsehaiguste uurimine ja kohustuslike dokumentide vormistamine.
• Tervisekontroll
- tervisekontrolli vajaduse määramine; - töötervishoiuarsti tegevus tervisekontrolli läbiviimisel.

 

Lektor- Marju Roosipuu

 

Täpsem info ja registreerumine koolitusele toimub SIIN