Sündmus

Portugali hariduskorraldus ja kultuur 22 - 29. Okt CEERIA

Õppepäevad toimuvad Portugalis kokkulepitud koole külastades, nendes kohtumistel kokkulepitud teemasid arutades. Külastame ka olulisi kultuuriobjekte, tutvuma kohaliku toidukultuuriga.

1. Alus- ja põhihariduse korraldus Portugalis.

8 akadeemilist tundi, sellest 4 auditoorset ja 4 praktilist. 

Auditoorsed tunnid toimuvad külastatavates koolides, praktilised tunnid koolivaatlusena. 

2. Kutsehariduse korraldus Portugalis

8 akadeemilist tundi, sellest 4 auditoorset ja 4 praktilist. 

Auditoorsed tunnid toimuvad külastatavates koolides, praktilised tunnid koolivaatlusena. 

3. Haridusliku erivajadusega õppe korraldus Portugalis.

8 akadeemilist tundi, sellest 4 auditoorset ja 4 praktilist. 

Auditoorsed tunnid toimuvad külastatavates koolides, praktilised tunnid koolivaatlusena. 

4. Portugali ajalugu, kultuur ja traditsioonid.

28 akadeemilist tundi, neist 4 auditoorset tundi toimuvad muuseumites, 24 tundi turismiobjekte külastades. 


Sihtgrupid:
Sihtrühmaks on koolijuhid, kellel on valmisolek pühenduda enesearengule ja muutuste elluviimisele õppimise juhtimisel ning haridusvaldkonna arengukavas strateegias kokku lepitud eesmärkide saavutamisele. Sihtrühmaks on ka haridustöötajad omavalitsustes ja riigi süsteemides. Sihtrühmaks on endised koolijuhid.
Maht: 52 akad. tundi
  • Auditoorne: 16 akad. tundi
  • Praktika: 36 akad. tundi

Koolitajad :
  • Signe Vaabel
  • Teresa Saldanhast
Projektijuht: Tarmo Loodus, tarmo.loodus@vikk.ee

Lisainfo