Sündmus

Väikekandle valmistamine 21 - 19. Nov Viljandi Kutseõppekeskus

1) Sissejuhatav loeng väikekandle ajaloost, traditsioonist ja konstrueerimise põhimõtetest - 1 teor tund

2) Materjali valimine, pilli kujundamine ja kavandi toorikule kandmine - 4 pr tundi

3) Virbliaukude ja keeltehoidja aukude mõõdistamine ja puurimine korpusetoorikusse - 2 pr tundi

4) Pillikorpuse õõnestamine ja välispinna modelleerimine - 8 pr tundi

5) Kõlakaane ja kõlaava(de) väljalõikamine ning viimistlus - 3 pr tundi

6) Ettevalmistused korpuse ja kõlakaane liimimiseks ning liimimine - 3 pr tundi

7) Pilli kere lõikeviimistlemine ja metallosade (keeltehoidja, virblid) paigaldamine - 4 pr tundi

8) Pilli viimistlemine (õli) - 1 pr tund

9) Keelte lõikamine, paigaldamine ja pilli häälestamine - 4 pr tundi

Sihtgrupid:
Koolitusele on oodatud puutööst huvitatud inimesed, kes soovivad ise valmistada väikekandle.
Maht: 30 akad. tundi
  • Auditoorne: 1 akad. tundi
  • Praktika: 29 akad. tundi

Registreerimine avatud 2022-09-12
Registreerimine suletud alates 2022-10-15
Koolitaja :
  • Indrek Merimaa
Projektijuht: Egle Laurimaa, egle.laurimaa@vikk.ee

Lisainfo